ຂ່າວ

ການຝຶກອົບຮົມລະບົບ CRM
ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ, ປັບປຸງການບໍລິການລູກຄ້າແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ, ບໍລິສັດໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມລະບົບການຄຸ້ມຄອງລູກຄ້າ CRM ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ເມສາ, ເຊິ່ງມີພະນັກງານຂາຍຫລາຍກວ່າ 20 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ. ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ພະນັກງານໄດ້ຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນການ ດຳ ເນີນງານທັງ ໝົດ ຂອງລະບົບ CRM ແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບລະບົບ CRM. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າໃນອະນາຄົດວຽກງານ, ພວກເຮົາສາມາດ ນຳ ໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ.

2020/12/11